HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

swimming - Pain Teens

Play Video Music Play
Lyric: »
Swimming lyrics

Swimming lyrics

Swimming, swimming,

swimming in those arms

whose embrace I knew before
only in my dreams

is a wonder, wonder,

wonder of such beauty

that I'm overwhelmed.

I'm drowning in ecstasy

Sinking into a sea of bliss

Drowning in ecstasy

Sinking into a sea of bliss

We are transfixed

The clouds, the wind,

the trees all whisper

to hush our frenzied fall

The clouds, the wind,

the trees all whisper

to hush our frenzied fall,

falling into the light.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.