HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ru 486 - Pain Teens

Play Video Music Play
Lyric: »
Ru 486 lyrics

Ru 486 lyrics

It's for me, the wonder drug of the century

Now I will be all I can be, at last I'm free of my anatomy
You can't control me any more, you can't tell me what to be

I can walk through any door, just keep your judgements of me

RU 486

Now my live is all my own, I'm not forced to reproduce

Prudes and hypocrites will moan, they're the ones that stand to lose

There are too many of us now, we are starving every day

The benefits are so much more if there are less of us

We'll control our destiny, it'll take our sins away

Ending teenage pregnancy, setting all young women free


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.