HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

prowling - Pain Teens

Play Video Music Play
Lyric: »
Prowling lyrics

Prowling lyrics

A raging beast that nothing will silence

This dark hunger burning like a fire deep within me
Its anguishing throb seems to overtake my body

Penetrates every pore until it feels as if I could explode

But no explosion sets me free

Now, for the first time, I feel completely alive

A savage creature engorged with heat and desire

Prowling to satisfy my most essential need

My need to transform primordial energy


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.