HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

manouche - Pain Teens

Play Video Music Play
Lyric: »
Manouche lyrics

Manouche lyrics

Manouche, the sky is wide

reflected in your eyes

Black as a moonless night,
darkness of starless skies.

Manouche, I fell into

love when I saw your face

For precious moments I

was lost in your embrace.

Manouche, you went away

Your voice lost to my ears

Into the silent sea

I have poured silent tears.

Manouche I'd live anew,

Come back into my arms

Life is cold without you

Without your quiet charm.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.