HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

living hell - Pain Teens

Play Video Music Play
Lyric: »
Living Hell lyrics

Living Hell lyrics

Crushing pain, my soul shall die

Big girls don't complain and big boys don't cry
As you murder my soul, I keep it all inside

The hate that I feel will have to hide

Souls can be murdered but they cannot be denied

Sadness and anger fill me like the tears I never cried

You taught me so well, I can't tell you what's wrong

So I'll demonstrate the tortures that made me strong

Nobody loves me because nobody knows me

If I tell them about me, they'll laugh at me

I will always be alone because I cannot tell

No one to tell of my living hell


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.