HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

god told me - Pain Teens

Play Video Music Play
Lyric: »
God Told Me lyrics

God Told Me lyrics

God told me to do it, in fact he said I must

I wouldn't think to doubt him, the only one I trust
He said to kill a million of them every day

And then I will be holy when I kneel down to pray

The world is full of weakness, and weakness can't prevail

The stronger ones must crush the weak,

Strength and self-esteem can't fail

So God told me to do it, all the little girls and boys

are mine alone to prey upon, but I'm the prey, I can't go on

There is no God, what have I done?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.