HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dominant man - Pain Teens

Play Video Music Play
Lyric: »
Dominant Man lyrics

Dominant Man lyrics

Five percent of the human race are dominant over the rest

I'm one of these and I need a man of the dominant five percent

I need a wild man, a dominant man, a man who's stronger than me
A man with wild eyes, and powerful hands, I need a dominant man

I don't mean cruelty or the ability

to strangle the truth to death

I need to find someone who takes away my breath

I need that intensity

I crave a wild man, a savage god, a powerful entity

A man with wild eyes, and powerful hands, I need a powerful man

I tend to wash over men like an angry wave

of ebullient sexuality

Some men are like rocks, others like sand

I need a powerful man

I need a wild man...

Five percent of the human race are dominant over the rest

I'm one of these and I need a man of the dominant five percent


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.