HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

cool your power - Pain Teens

Play Video Music Play
Lyric: »
Cool Your Power lyrics

Cool Your Power lyrics

Let me into the rage, inside your mind,

the fire burning in your eyes, terrifies

But I can't look away from the light, if I do
I think I'll go blind

I just want to cool your power

Tell me about your pain, why it won't go away

Let me heal your soul where it's smashed and torn

Tell me about the pain, the pain of being born

It feels like death, but it's so slow

I just want to cool your power, feel that heat inside

Let me cool your power

I can see all the lies, when I look in your eyes

All the lonely nights, and all the ugly fights

When I want you I'm weak, because I want your strength

I want to feel your heat, I want to feel your length

I just want to cool your power, feel that heat inside

You can be alone all your life, you can die alone

Push me away, but later today, you'll come back

I just want to cool your power, feel that heat inside

Let me cool your power


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.