HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

run - Pain In The Ass

Play Video Music Play
Lyric: »
Run lyrics

Run lyrics

run baby run
time is short
run faster come on
you know you should

its not far behind you
run it will get you
youll have to cross the line
but youll have to run a while
before you rich your goal
its gonna take your soul
i know you feel its breath
its blowing cold in your neck

run baby run
run and reach the sun
run faster dont stop
its making up
better not turn your head
cause when you see it you are dead
spread your arms maybe youll fly
it wont work but its a nice try

run baby run you gonna get some
run without a doubt cause time is running


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.