HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

pita - Pain In The Ass

Play Video Music Play
Lyric: »
P.i.t.a. lyrics

P.i.t.a. lyrics

say my name say my name
when no one is around you baby say my name

p.i.t.a. fuck you if you judge every single word i say
its to loud in here so i have to scream
this time its not just because sick of everything

p.i.t.a. p.i.t.a. p.i.t.a. get out of my way
p.i.t.a. p.i.t.a. p.i.t.a. all day every day

if you cant relate
to it dont waste your time and dont wait
impossible to fix this chaotic mind state
so rewind and erase create some new space

so if you dont really fucking need it
go ahead and throw it all away


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.