HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i saw your girlfriend - Pain In The Ass

Play Video Music Play
Lyric: »
I Saw Your Girlfriend lyrics

I Saw Your Girlfriend lyrics

yes i saw your girlfriend
and she looked very good on me
she said that she loves you
but your dingaling is too small
dont take it personal its not your fault
she used to say
only size dont make it
until she saw me naked
ladys im i right ?

now you are her ex boyfriend and
all that just because of me
she said that she likes it
if a dingaling is not too small
dont take it personal its not your fault
she used to say
only size dont make it
until she saw me naked
ladys im i right ?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.