HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

get away - Pain In The Ass

Play Video Music Play
Lyric: »
Get Away lyrics

Get Away lyrics

the time we talked about is now
grab your things and lets go
i know the fastest way out of here
to a place where we can see things clear

yeah - get away its time to go lets get out of here

you got nothing left to do
and i have nothing left to say and its o.k.
you got to time and i got the cash
so we wont stay another day

yeah - get away its time to go lets get out of here

dont loose your head
now that weve come so far
weve passed the point of no return
its about time to let the rubber burn

yeah - get away its time to go lets get out of here


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.