HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

fit for demolition - Pain In The Ass

Play Video Music Play
Lyric: »
Fit For Demolition lyrics

Fit For Demolition lyrics

destruktion as our function
distortion to all static
disconnect any connection
refuse prevent any perfection

only fit for demolition
rip it down to recreate

beware that you make mistakes
stay anomalous turn it off to reactivate
terrorise and infiltrate
sabotage bark and bite and play songs to fight

only fit for demolition
rip it down to recreate

destruction our only function adding chaos to create
a state of panic status quo
white noise were disconnected
were fully aware of our past mistakes
we stay apathic about this opiate
lobotomised oral masturbate
about love
when all we do is hate


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.