HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dropped nine - Pain In The Ass

Play Video Music Play
Lyric: »
Dropped Nine lyrics

Dropped Nine lyrics

come out to play
sun is shining
playing with your smile
i dont wait for nowhere
i have lost a day
nothing is like it used to be
since you have been in my dream
come back and play with me

yes i could life for you
yes i could

the sun goes down
thanks for the memories
its about time to run for time
i have lost my mind for you

yes i could life for you
yes i could


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.