HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

mine host - Oceansize

Play Video Music Play
Lyric: »
Mine Host lyrics

Mine Host lyrics

Numb numb and fearful friend
Can you hear me crying calling out your name
It's easy to apportion bucketloads of blame
When you're distant
When you're invisible of blame cos you're here
Blame cos you're here
Would've never thought that I'd be your defendant
I would be a criminal investigation
Needing to believe that faith could make a difference
Need to forget my name when you're here
I hope this pays you off.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.