HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dead dogs an all sorts - Oceansize

Play Video Music Play
Lyric: »
Dead Dogs An' All Sorts lyrics

Dead Dogs An' All Sorts lyrics

I cut it open, you just watched me
Smash the shell from wall to wall

Follow a trail of clues that help me
Try to walk in time with it all

We're getting closer, we're getting nearer
We're getting slower, we're getting near


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.