HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

as the smoke clears - Oceansize

Play Video Music Play
Lyric: »
As The Smoke Clears lyrics

As The Smoke Clears lyrics

Speak, with what eloquence you can muster,
Say, what you feel after the moment,
Think, the way that everyone has taught you,
Just, scream aloud and prove everyone right

Breathe, and say, a prayer (actually sounds more like play...which doesnt make sense...)

We have, an inherited demeanour,
We'll share, well i'll take and let you give again and again and again...

And still i stumble...
He's driving too fast...
A hundred questions to scared to ask...

Breathe, and say, a prayer

I can't seem to breathe it out, I can't seem to spit it out,
I can't seem to breathe it out, I can't seem to spit it out

I can't seem to breathe it out, I can't seem to spit it out,
I can't seem to breathe it out, I can't seem to spit it out

Signal through the clouded room, it clears in time.its not easy now, it could be easy now

So move me with your eyes and make me melt away, its not easy now, it could be easy now


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.