HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

meredith - Oceansize

Play Video Music Play
Lyric: »
Meredith lyrics

Meredith lyrics

gravity, gravity, why oh why you try to fail me
neveryoumind never you mind neveryoumind it's entertaining
us for a little while, just for a little while
your crocodile smile now is fading
maybe i lied, maybe i lied, maybe i lied but it's entertaining

oh how id cut you to the bone
oh how id cut you to the bone

this creeping and seething
i pour it on to make you grow
while i'm waiting for the lights to change
your love that is weakening
a last embrace before you go
are you waiting for the lights to change

why try to fight, why try to fight
holding on tight but your hands are shaking
i'm pulling you down, pulling you down
from this dream you are never waking
what cannot see, what cannot see
what cannot see, what cannot try to lead me
i know my own mind, i know my own mind
i know my own mind and i'm not crazy

oh how id cut you to the bone
oh how id cut you to the bone

this creeping and seething
i pour it on to make you grow
while i'm waiting for the lights to change
your love that is weakening
a last embrace before you go
are you waiting for the lights to change
this creeping and seething
i pour it on to make you grow
while i'm waiting for the lights to change
your love that is weakening
a last embrace before you go
are you waiting for the lights to change

oh how id cut you to the bone
oh how id cut you to the bone
oh how id cut you to the bone
oh how id cut you to the...
bone


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.