HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

women who love men who love drugs - Oceansize

Play Video Music Play
Lyric: »
Women Who Love Men Who Love Drugs lyrics

Women Who Love Men Who Love Drugs lyrics

__

Kill her

Life hurts
And (Satans?)

Donât die

Kill her

Itâs all me

Itâs all you

Yeah

So Donât You

Believe

Women

Who Love

Men Who

Love

Drugs

Drugs

Yeah


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.