HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

saturday morning breakfast show - Oceansize

Play Video Music Play
Lyric: »
Saturday Morning Breakfast Show lyrics

Saturday Morning Breakfast Show lyrics

Unfortunate positions

That I have held

They pale in to insignificance

Now that I have experiences
A Saturday thatâs cold and black

Is not the same

And sulphur black rings around the eyes (ice?)

All leave black rings around the eyes

Oh and how I long to be elsewhere

And start again

I leave behind all I despise

All the way

On Saturday

You think you cut me down to size

Who the fuck are you to criticise?

And Iâll set a day to get away

And start again

But I, Iâm not one for long goodbyes

All the way

On Saturday


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.