HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

one day all this could be yours - Oceansize

Play Video Music Play
Lyric: »
One Day All This Could Be Yours lyrics

One Day All This Could Be Yours lyrics

Just an act

An impossible divorce

That put the life in to you

Itâs too late to abort

I never gave you the time that you deserved

Never gave you even half of what youâre worth

My beautiful son

Can you feel it inside you; my son

Could you beat me black and blue

For the doubt and apathy

Just trying to keep your feet on the floor

Just trying to put the fear in to you

Just trying to board up all the doors

And I canât serve anymore

And maybe youâll realise

When u take those little tests

The more you breathe, the more you lead

Youâre more yourself even less

Nobody said theyâd ever love u forever

They __ you up and let you down

Separate forever

One day all this could be yours


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.