HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
With The Sunshine lyrics - Ocean Drive lyrics

Some People (Ton D lyrics

[Gilles]
Some people make it, so why I couldn't do it ?
I just want to live all my desires
But some people break it, what can I do ?
Oh baby, oh oh oh...
Some people make it, so why I couldn't do it ?
I just want to live all my desires
But some people break it, what can I do ?

[Oriska]
Dans tous mes soupirs, je ressens ton désir
Je garde ton odeur sur moi pendant des heures

Without You (Perdue Sans Toi) lyrics

[Gilles]
You don't need to think about it, my only love I promise you too.
Don't need to check it out, trust me, I swear I can't live without you.
Oh oh oh.

[Oriska]
Accro à tes sens, je frise l'effervescence
Je suis dans un brouillard, est-ce trop tôt ou trop tard ?
Plus envie de souffrir, plus envie de mentir
Toi seul me trouveras, je suis... Perdue sans toi

[Gilles]

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.