HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

told you - Obviously F.U.B.A.R.

Play Video Music Play
Lyric: »
Told You lyrics

Told You lyrics

Another night
Another time
Dripping wet
Staind from desire
And stripped down to the bone
Tied down to the enemy inside you
Then left all alone
Satisfied in your head that it's not your problem
Satisfy yourself that it's all over now
all over
all over

No one told you
You said no one told you
You said no one told you
You said no one told you

Sell your life
And destroy the pain
Twist your thoughts
To include this game
Marked by your own compassion
And blinded by the shame
You feel your suffocating
You feel your suffocating
You feel your suffocating
You feel your suffocating

No one told you
You said no one told you
You said no one told you
You said no one told you

I told you
I told you
I told you
I told you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.