HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

scab cattle - Obviously F.U.B.A.R.

Play Video Music Play
Lyric: »
Scab Cattle lyrics

Scab Cattle lyrics

Shallow fears have surfaced from this kiss
But I don't wanna walk away from this
Hide the burden and tuck away the pain
Afraid to feel the love, you lose the gain

Danced with the devil and you could never tell me why
That your love has grown to hate
I feel alone, too late
To rectify this

I want you to bleed for me
Show me there's a need for me
Don't tell me what you want to be
Just bleed


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.