HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

retrospect - Obviously F.U.B.A.R.

Play Video Music Play
Lyric: »
Retrospect lyrics

Retrospect lyrics

Can you see?
Prove to me
Lectures and lessons of blasphemy
Ten things to destroy the world
Seven things inbreed instead

Take pride in the anger
Envy for the greed
Lust for the need
What will set you free?

Drawn into remissness
By comfort in ourselves
And is the desire, wish, fantasy
Not staining enough on it's own?
They take away conrol
But life they want to steal
Eat flesh and drink blood
And comdemn those who bleed

Where is your god?
Where is your god?
Where is your god?
Where is your god?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.