HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ode to the end - Obviously F.U.B.A.R.

Play Video Music Play
Lyric: »
Ode To The End lyrics

Ode To The End lyrics

A long time ago
I lost my heart you took my soul
Everything I took for granted
Now there's nothing left it's out the door
The hardest thing for me was not
That you said it was over
But how we'd never begun
And how this was all undone

Falling down...
I'm falling down...
All the miles from this
I'm falling down...

Take a good look now
I need to see but I'm blinded
By the presence inside me
By your presence dead in me

Life...
Love...
Hate...
Free...

Falling down...
I'm falling down...
All the miles from this
I'm falling down...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.