HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

faded silhouette - Obviously F.U.B.A.R.

Play Video Music Play
Lyric: »
Faded Silhouette lyrics

Faded Silhouette lyrics

Standing within grounds of blood
Exile and distress arise
Unchained to the over bearing tide
I dissolve into the flood

Show me just reasons
Explain to me why
I'm not looked at with loved eyes
Why am I always denied?

Going against your set expectations
Drifting away from the line
You salvage away your kindled emotions
And divide me away from your side

Broken are the ties that bound us
Shattered are the miles we have walked
Unspoken are the words I swallowed
Disemboweled are the chords unsung


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.