HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

armageddon - Obviously F.U.B.A.R.

Play Video Music Play
Lyric: »
Armageddon lyrics

Armageddon lyrics

Once I prayed to be satisfied
Now my whole life is crucified
A myriad of torture on my hollow soul
Drowning in my vexation
Dying again tonight
Bereft of all my iniquities

Keep digging into me
I was born into suffering
Keep digging into me
I was born into pain
Keep digging into me
I was born into suffering
Keep digging into me
I was born into pain

Man the crucifix
Send out the orders
The last war will be fought inside of me
Tear down the walls
Stoke up the fire
The fuse is lit
I'm about to explode

Keep digging into me
I was born into suffering
Keep digging into me
I was born into pain
Keep digging into me
I was born into suffering
Keep digging into me
I was born into pain

So many fingers in my brain
Picking me apart
So many fingers in my brain
Picking me apart

Keep digging into me
I was born into suffering
Keep digging into me
I was born into pain
Keep digging into me
I was born into suffering
Keep digging into me
I was born into pain
I'm fucked!!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.