HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

jealousy - Natalie Merchant

Play Video Music Play
Lyric: »
Jealousy lyrics

Jealousy lyrics

Is she fine
So well bred
The perfect girl
A social deb?

Is she the sort
You've always thought
Could make you
What you're not?

O, jealousy

Is she bright
So well read
Are there novels
By here bed?

Is the sort
You've always said
Could satisfy
Your head?

O, my jealousy

Does she talk
The way I do
Is her voice reminding you
Of the promises
The little white lies too
Sometimes, tell me
While she's touching you
Just by mistake
Accidentally do you say my name?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.