HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i may know the word - Natalie Merchant

Play Video Music Play
Lyric: »
I May Know The Word lyrics

I May Know The Word lyrics

may know the word
but not say it
I may know the truth
but not face it
I may hear a sound
a whisper sacred and profound
but turn my head
indifferent

I may know the word
but not say it
I may love the fruit
but not taste it
I may know the way
to comfort and to soothe
a worried face
but fold my hands
indifferent

If I'm on my knees
I'm begging now
if I'm on my knees
groping in the dark
I'd be paying for deliverance
from the night into day

but it's all grey here
it's all grey to me

I may know the word
but not say it
this may be the time
but I might waste it
this may be the hour
something move me
someone prove me wrong
before the night comes
with indifference

if I'm on my knees
I'm begging now
if I'm on my knees
groping in the dark
I'd be praying for deliverance
from the night into the day

but it's all grey here
but it's all grey to me

I recognize the walls inside me
I recognize them all
I've paced between them
chasing demons down
until they fall
in fitful sleep
enough to keep their strength
enough to crawl
into my head
with tangled threads
they riddle me to solve

again and again and again


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.