HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

kind and generous - Natalie Merchant

Play Video Music Play
Lyric: »
Kind And Generous lyrics

Kind And Generous lyrics

La-la-la-la...
You've been so kind and generous
I don't know how you keep on giving
For your kindness, I'm in debt to you
For your selflessness, my admiration
For everything you've done, you know I'm bound
I'm bound to thank you for it

La-la-la-la...
You've been so kind and generous
I don't know how you keep on giving
For your kindness, I'm in debt to you
And I never could have come, this far without you
For everything you've done, you know I'm bound
I'm bound to thank you for it

La-la-la-la...
Oh, I want to thank you for so many gifts you gave
The love, the tenderness, I wanna thank you
I want to thank you for your generosity, the love
And the honesty that you gave me
I want to thank you show my gratitude
My love, and my respect for you, I want to thank you
Oh, I want to thank you, thank you; thank you, thank you
I want to thank you, thank you; thank you, thank


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.