HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the ballad of henry darger - Natalie Merchant

Play Video Music Play
Lyric: »
The Ballad Of Henry Darger lyrics

The Ballad Of Henry Darger lyrics

Who'll save the poor little girl?
Henry Darger, Henry Darger
Who'll save the poor little girl?
Henry, Henry
Oh Henry Oh
Henry, Henry

Who'll tell the story of her?
Henry Darger, Henry Darger
Who'll tell it to all the world?
Henry, Henry
Oh Henry Oh
Henry, Henry

Who'll buy the carbon paper now?
Henry Darger, Henry Darger
Who'll trace the lines of her mouth?
Henry, Henry
Oh Henry Oh
Henry, Henry

Who will conquer foreign worlds searching for the stolen girls?
Princesses you'll never fear the patron saint of girls is here!
Who will draw the cavalry in and risk his very own precious skin
To make our Angelinia a free and beautiful land again?
Henry

Who'll love a poor orphan child
Henry Darger, Henry Darger
Lost, growing savage and wild?
Henry, Henry
Oh Henry Oh
Henry, Henry..


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.