HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

seven years - Natalie Merchant

Play Video Music Play
Lyric: »
Seven Years lyrics

Seven Years lyrics

How did I love you?
there was no measuring
far above this dirty world
far above everything
in your tower over it
you were clean

so warm and insightful
were you in my eyes
I was sure the rightful
guardian of my life
damn you betrayer
how you lied

but for seven years
you were loved
I laid golden orchid crowns
around your feet

for seven years
I bowed down
to touch the ground
so wholly your devotee

you were
all I could see

I've got my sight now
I see everything you hid
so don't you try to right now
all the wrong you did
I might forget you
but never forgive

but for seven years
you were loved
I laid golden orchid crowns
around your feet

for seven years
I bowed down
to touch the ground
so wholly your devotee

for seven years
you were so revered
I made offerings of
anything and everything I had

you were
all I could see


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.