HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

smallpox ebola cocktail - Narcoleptic Youth

Play Video Music Play
Lyric: »
Smallpox Ebola Cocktail lyrics

Smallpox Ebola Cocktail lyrics

I used to live under fear of a Nuclear War.

We used to fight with H Bombs, but those days are no more.

The found a better way to kill the masses dead.

A new strain of infection, that goes straight through your head.

(Watch the people die on the street / 12345678)

I had a Smallpox/Ebola Cocktail. Saddam Hussein said, "Drinks are on me."

I had a Smallpox/Ebola Cocktail. 100% mortality.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.