HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

pull the trigger - Narcoleptic Youth

Play Video Music Play
Lyric: »
Pull The Trigger lyrics

Pull The Trigger lyrics

Pull the trigger blow off my head.

Sometimes I think you'd rather see me dead.

So here's some bullets and a brand new gun.

Now pull the trigger bitch let's have some fun.

Pull the trigger..................bitch!

Pull the trigger blow out my brain.

The way you treat me drives me insane.

Act like you hate me and I don't know why.

Am I so terrible that I should die?

Pull the trigger..................bitch!

Pull the trigger and watch me die.

I'll bet the thrill would probably get you high.

You want to see me in a body bag.

Girls like you make the boys go fag.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.