HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

michael joined the navy - Narcoleptic Youth

Play Video Music Play
Lyric: »
Michael Joined The Navy lyrics

Michael Joined The Navy lyrics

Michael joined the navy at the age of 21. They sent him to Virginia where he learned to shoot a gun.

Whoa Whoa. Whoa Whoa. He's on a big boat now.

He signed away his life, now he gets to see the world. He sent me home a postcard of a really pretty girl.

You gotta fight for your country. Fight for your flag. Don't let them turn you into a fag.

Keep America free for me. (on the 4th of July-John's drunk ass lyric line)

Well he's floating off at sea underneath the blazing sun.

I'll bet he lost his gut chasing hookers on the run.

And if we ever go to war, should be over pretty fast.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.