HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

la riots - Narcoleptic Youth

Play Video Music Play
Lyric: »
L.a. Riots lyrics

L.a. Riots lyrics

No justice. No Peace. I heard them say from the burned down city that they call "L.A."

See the vigilante hero, peace sign on his back. Watch him set fire to an old guard shack.

and then I CAN understand.

No money for food, so I stole a T.V. It's a "blow out sale" in the riot city.

Just how bad off can they be? As I'm sitting home safe in front of my big screen.

The racist po-lice I heard them say is what made them react this way.

Torch a building like it's a game as you make the news amongst the flames, but...

I CAN'T understand.

What's going through your mind? Happens every time.....

And then it's lights out!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.