HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

classified - Narcoleptic Youth

Play Video Music Play
Lyric: »
Classified lyrics

Classified lyrics

Welcome to the planet Earth. Welcome to the USA.

Time to get in line so we can CLASSIFY you

want to be a human, but we can't seem to think that way.

So instead we'll cut you up and try to divide you with...

LABELS! (They want to give me...)

Am I a man? Or a crayon? Do I look like a man?

Welcome to your brand new job. Happy now that you're a slave?

Please fill out this form so we can CLASSIFY you

think you're an employee, but numbers soon replace your name.

Put the check inside the box so we can divide you with...

(Chorus)

I want to be a human, but you can't see past my hide.

I'm being Classified.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.