HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

vi ar dom tuffaste starkaste - Nanne Gronwall

Play Video Music Play
Lyric: »
Vi Ar Dom Tuffaste, Starkaste lyrics

Vi Ar Dom Tuffaste, Starkaste lyrics

Från norr och till söder
Systrar och bröder ååhh oh ååhh
Vi styr våra vägar dit kronorna glöder ååhh oh ååhh

Och vi ska dansa tills solen går opp
Våra fanor ska vaja i takt

Vi är dom tuffaste, dom starkaste,
Dom grymmaste, dom vackraste ååhh oh ååhh
Vi är gänget gjorda av stål

Vi är dom tuffaste, dom starkaste,
Dom grymmaste, dom vackraste ååhh oh ååhh
Nu öser vi på

Det gör ingenting om kropparna blöder ååhh oh ååhh
Vi ska kämpa och slåss tills isen glöder ååhh oh ååhh

Och vi ska dansa tills solen går opp
Våra fanor ska vaja i takt

Vi är dom tuffaste, dom starkaste,
Dom grymmaste, dom vackraste ååhh oh ååhh
Vi är gänget gjorda av stål

Vi är dom tuffaste, dom starkaste,
Dom grymmaste, dom vackraste ååhh oh ååhh
Nu öser vi på

Olé Olé Olé Olé Olé Olé Olé Olé
Nu har vi dom, nu ger vi dom
Nu tar vi dom, nu drar vi dom

Åååååååhhh Hej, hej hej

Vi är dom tuffaste, dom starkaste,
Dom grymmaste, dom vackraste ååhh oh ååhh
Vi är gänget gjorda av stål

Vi är dom tuffaste, dom starkaste,
Dom grymmaste, dom vackraste ååhh oh ååhh
Nu öser vi (på på på hej hej hej på på på hej hej hej
på på på hej hej hej)
Oh yeah


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.