HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

om du var hos mig - Nanne Gronwall

Play Video Music Play
Lyric: »
Om Du Var Hos Mig lyrics

Om Du Var Hos Mig lyrics

Blundar och jag tänker på kvällen då vi sågs
Minns det lika starkt som om allting hänt i går
Våra ögon möttes plötsligt föll min trygga värld
Våra stunder blev ett svek
Våran hemlighet

Om Du Var Hos Mig Nu
Hur blev alltid då?
Om Du Var Hos Mig Nu
Höll du om mig hårt
Jag undrar om känslan blev likadan
Om Du Var Hos Mig här nu i dag

Blundar och jag minns hur du
Smekte ömt min kind
Rös var gång du rörde mig
Munnen tätt mot min
Ja, vi tappa fattningen
Det får aldrig ske igen
Våra stunder blev ett svek
Våran hemlighet

Om Du Var Hos Mig Nu
Hur blev alltid då?
Om Du Var Hos Mig Nu
Höll du om mig hårt
Jag undrar om känslan blev likadan
Om Du Var Hos Mig här nu i dag

Jag vet så väl
Att det hela var så fel
Men längtan gav oss skäl...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.