HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

love me or leave me sound of music - Nanne Gronwall

Play Video Music Play
Lyric: »
Love Me Or Leave Me - Sound Of Music lyrics

Love Me Or Leave Me - Sound Of Music lyrics

I wanna know what did you do last night
Whatever you do darling don't give me lies
We've trusted each other for so very long
Oh baby I wonder where did it go wrong
And I wanna know I need to know
Whatever you do give me the truth.

Love me or leave me
Never deceive me by hiding away
Talk to me baby never say no
The move is on you to give or let go
Love me or leave me
Never believe in running away
Show me some more, help me giving it all
To you, to you

Whatever you've done we both have to realize
That love never is an endless paradise
We mustn't give up if we want it to last
We have to look forward, not in to the past
And I wanna know I need to know
Whatever you do give me the truth

Love me or leave me
Never deceive me by hiding away
Talk to me baby never say no
The move is on you to give or let go
Love me or leave me
Never believe in running away
Show me some more, help me giving it all
To you, to you

Falling in love is the easiest thing
To keep it is hard
But how much that can bring

Whatever you do
Give me the truth

Love me or leave me
Never deceive me by hiding away
Talk to me baby never say no
The move is on you to give or let go
Love me or leave me
Never believe in running away
Show me some more, help me giving it all
To you, to you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.