HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

guerrillas - Nailbomb

Play Video Music Play
Lyric: »
Guerrillas lyrics

Guerrillas lyrics

Help to blind me, trying to burn me

Your hole not mine

I just need to keep you all out

I want to think but I don't have time
Away from home

Learn to hate

Die for the land

Fucking waste

Away from home

Learn to hate

Die for the land

Fucking waste

Push the button, who cares anymore

Same old mistakes again and again

Guerillas on the front, meat for the east

Put another body on the pile

Away from home

Learn to hate

Die for the land

Fucking waste

Away from home

Learn to hate

Die for the land

Fucking waste

Help to blind me, trying to burn me

Your hole not mine

I just need to keep you all out

I want to think but I don't have time


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.