HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

wasting away - Nailbomb

Play Video Music Play
Lyric: »
Wasting Away lyrics

Wasting Away lyrics

Carve your rights into your arm
So they wonât get taken away
Trying in vain to figure it out
Always thinking this is a waste

Build it up high
The further to fall
Right down on you
Wasting away

Suffer more, suffer still
Found release locked away
No values anymore


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.