HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sum of your achievements - Nailbomb

Play Video Music Play
Lyric: »
Sum Of Your Achievements lyrics

Sum Of Your Achievements lyrics

Children burning, crawling, dying

Knowledge and science used like toys

Splitting neutrons we made us a bomb

No advances, just death of man
Sum of your achievements

Sum of your achievements

Sum of your achievements

You call this something to be proud off

Achieve destruction, obliteration

How the west was won

Going further back to discover new bombs

Science is working to destroy us all

Sum of your achievements

Sum of your achievements

Sum of your achievements

You call this something to be proud off

Sum of your achievements

Nagasaki

Sum of your achievements

Hiroshima

Sum of your achievements

All of us

Sum of your achievements


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.