HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

shit pinata - Nailbomb

Play Video Music Play
Lyric: »
Shit Pinata lyrics

Shit Pinata lyrics

I loved you... I don't care

I loved you... I don't care

Control
Control

Control

Control

I liked you... I don't care

I liked you... I don't care

I liked you... I don't care

I liked you... I don't care

Control

Control

Control

Control


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.