HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

for fucks sake - Nailbomb

Play Video Music Play
Lyric: »
For Fuck's Sake lyrics

For Fuck's Sake lyrics

Time and again

We've been told

Still it's ignored

Who'll go first

For fuck's sake / Leave me alone
Live your life / I'll live mine

The winning doesn't count

Just don't take part

Close your eyes

Stuff your face

Don't tell me what to do

We live in different worlds

Suffer and pain

Has built my brain

Never understand

Won't see it your way

I don't have to be

Like anyone else

I can't waste my time

Trying to destroy you

I can't waste my time

I want to avoid you

You always envy

What you don't have

All your hate

Don't put me down

Life goes on

Time and again

We've been told

Still it's ignored

Who'll go first

For fuck's sake

Leave me alone

Live your life

I'll live mine

The winning doesn't count

Just don't take part

Close your eyes

Stuff your face

Don't tell me what to do

We live in different worlds

Suffer and pain

Has built my brain

Never understand

Won't see it your way

I don't have to be

Like anyone else

I can't waste my time

Trying to destroy you

I can't waste my time

I want to avoid you

You always envy

What you don't have

All your hate

Don't put me down

Life goes on


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.