HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

blind and lost - Nailbomb

Play Video Music Play
Lyric: »
Blind And Lost lyrics

Blind And Lost lyrics

Never learn, never learn

Have to be part of something

Never learn, never learn
Follow the leader, you'll fit in

Where's your thoughts

Where's your mind

Blind and lost

Never think, never think

Have to be just like they are

Never think, never think

It's alright, give up your life

Where's your thoughts

Where's your mind

Blind and lost

Where's your thoughts

Where's your mind

Blind and lost


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.