HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

24 hour bullshit - Nailbomb

Play Video Music Play
Lyric: »
24 Hour Bullshit lyrics

24 Hour Bullshit lyrics

When the screen turns itâs too late
No ones to burn but yourself
I want to buy everything you got
No hope now for a tv junk

24 hour bullshit

I want out donât want your help
Spend my time
Fall in line now follow suit
Itâs my God and my religion

Beer, gun, car, tv
Thatâs all I need
I want to buy everything you got
I could care less


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.