HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

immortal home - Nachtfalke

Play Video Music Play
Lyric: »
Immortal Home lyrics

Immortal Home lyrics

Immortal Home

The landscape of mountains
the peak white of snow
wide fresh meadows
joy and pride they show

The beautiful forests
with old holy trees
the souls of earth
forever will be

Glorious nature - glorious past
pagan spirit will everlast
wolf and raven - symbol of creed
we awake - Wotan will lead

The shores of fatherland
the blue clear sea
with white fine sound
part of our identity

Sun and moon are watching
protecting our heathendom
from the Alps to Baltic Sea
our immortal home

Glorious nature - glorious past
pagan spirit will everlast
wolf and raven - symbol of creed
we awake - Wotan will lead


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.