HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

to honour wotan - Nachtfalke

Play Video Music Play
Lyric: »
To Honour Wotan lyrics

To Honour Wotan lyrics

To Honour Wotan

Warriors come from the land of fog
ten thousand shield by shield
swords with the enemies red blood
ten thousand shield by shield
armored riders with weapons of steel
ten thousand shield by shield

The northstar always guides them from battle to battle
with anger and wrath against all christianity
they fight with strength and honour day by day
ashes of churches and blood red swords
raped nuns screaming under impaled prayers corpse
we hold the swords up hight to honour Wodan

Warriors come...

Battlecrys are sounding in the endless fight
brave mans of iron conquering strange lands
their axes are fed by the prayers blood
the sound of horns spread all over the land
a painfull death and a godless victory
we smash the christian cross to honour Wodan

Warriors come...

In Valhall were the brave man
fight side by side with gods
in Valhall were the great last battle
will be fight with power and might
die in the final fight to honour Wodan
in Valhall

Warriors come...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.